Mari-Louise Broth

Jag är socionom sedan många år, samtalsterapeut och utbildad handledare. Jag har arbetat många år inom socialt arbete och mött både barn och vuxna i utsatta positioner. Anhörigstöd ligger mig varmt om hjärtat, och jag har stor kunskap kring hur det kan vara att växa upp och/eller leva med någon med beroende. Jag har i grunden en lösningsfokuserad och systemteoretisk grundsyn. För mig innebär det att våga vara i de kriser vi hamnar i, att ha modet att ta sig igenom och förstå hur det sammanhang vi lever i påverkar oss. Känner du igen dig i något av nedanstående eller behöver hjälp med att utforska vad som tynger dig – tveka inte att ta kontakt.

• Oro och nedstämdhet
• Stress och utmattning
• Relationsproblematik
• Arbetsrelaterade svårigheter
• Problem kring föräldraskap
• Ofrivillig barnlöshet

Hjärtligt välkommen!
Mari-Louise

Tel: 070-966 36 36
Mail: mb.inspiro@gmail.com